DAN ZVIJEZDE - "NAŠA NAS BAŠTINA POVEZUJE"

Dana 16.12.2019. pozivamo Vas na "Dan Zvijezde" kroz cjelodnevni program i interpretacijske šetnje koje će voditi studentice i studenti Veleučilišta...

  Najave
RADIONICA O UPRAVLJANJU BAŠTINOM - DR.SC. BABIĆ (FFZG)

Skupina studenata treće godine smjera Ugostiteljstvo Veleučilišta u Karlovcu koja izrađuje turističke šetnje, prisustvovala je dana 3.12. i 5.12. na...

  Aktivnosti
ŠESTI RADNI SASTANAK

Studenti treće godine smjera Ugostiteljstvo Veleučilišta u Karlovcu, dana 18. studenog prisustvovali su petom radnom sastanku sa projektnim timom.

St...

  Aktivnosti
PETI RADNI SASTANAK

Studenti treće godine smjera Ugostiteljstvo Veleučilišta u Karlovcu, dana 11. studenog prisustvovali su petom radnom sastanku sa projektnim timom.

Ov...

  Aktivnosti

NAJAVE

JAVNA RASPRAVA: "ODRŽIVO UPRAVLJANJE BAŠTINOM: MEKI PRISTUP UTVRDO SKUHANOJ PROŠLOSTI"

Četvrta javna rasprava u sklopu projekta 'Znanjem do Zvijezde' usmjerena na temu 'Održivo upravljanje baštinom: meki pristup utvrdo skuhanoj...

  Najave
JAVNA RASPRAVA: "RAZVOJ ZAJEDNICE DRUŠTVENO KORISNIM UČENJEM"

Treća javna rasprava u sklopu projekta 'Znanjem do Zvijezde' usmjerena na temu 'Razvoj zajednice društveno korisnim učenjem' održat će se u četvrtak,...

  Najave
JAVNA RASPRAVA: KULTURNI MENADŽMENT - "UKLJUČIVANJE LOKALNE ZAJEDNICE U PLANIRANJE I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM"

Prva javna rasprava u sklopu projekta "Znanjem do Zvijezde" na temu kulturnog menadžmenta ("Uključivanje lokalne zajednice u planiranje i upravljanje...

  Najave
Znanjem do Zvijezde logo

Projekt "Znanjem do Zvijezde – primjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu zajednice"

Projekt "Znanjem do Zvijezde - primjena društveno korisnog učenja na kulturnom nasljeđu zajednice" (UP.04.2.1.02.0029) je nastavak suradnje KA-MATRIX – Udruge za društveni razvoj i Veleučilišta u Karlovcu. U ranijim zajedničkim projektima započelo je održivo partnerstvo između KA-MATRIX-a i Veleučilišta u Karlovcu i stvoreni preduvjeti za provedbu ovog projekta. Njime je osnažena interakcija s društvenom zajednicom sa ciljem razvoja društvene odgovornosti kod studenata i ostalih članova akademske zajednice.

Provedbom projekta nastoji se uvesti metodologija društveno korisnog učenja u akademsko obrazovanje. Provedbom projekta doprinosi se uspostavi održivog partnerstva primjenom edukativnog programa društveno korisnog učenja, a u svrhu jačanja društvene odgovornosti predstavnika organizacija civilnog društva, studenata i profesora Veleučilišta u Karlovcu. U sklopu projekta provode se radionice jačanja kapaciteta za društveno korisno učenje, interpretaciju kulturne baštine te interpretacijskog planiranja, studijski posjeti i javne rasprave, edukativne turističke šetnje i izrada interpretacijskog plana te izrađuje priručnik za društveno korisno učenje."

ŠTO ZNAČI DRUŠTVENO KORISNO UČENJE?

Jasno osmišljeno povezivanje ciljeva kolegija i ishoda učenja s društveno korisnim aktivnostima u zajednici, povezivanje stečenog znanja i živih iskustava kroz kritičku sintezu

Strukturiranje prilika u kojima studenti mogu sintetizirati svoja znanja i iskustva i izvesti iz njih nova značenja, znanja, vještine i stavove

Prikazivanje kako načela naučena na kolegijima izgledaju u stvarnom svijetu, kako su važna za njega te potrebu aktivne primjene znanja u društvu

Aktivna primjena znanja i iskustava u rješavanju društvenih potreba zajednice

ZAŠTO DRUŠTVENO KORISNO UČENJE?

  • Dobrobiti za studente
  • Dobrobiti za nastavnike
  • Dobrobiti za udrugu iz zajednice

"Cilj je društveno korisnog učenja sjediniti ciljeve učenja i aktivnosti volontiranja na takav način da se oni međusobno potkrepljuju te tako zajedno postižu znatno snažniji učinak nego što bi postigli pojedinačno."

FENSTERMACHER, B. (1990) "Infusing service-learning into the curriculum"

"Primjenom nove nastavne metodologije – društveno korisnog učenja (service learning) u nastavi na fakultetima i srednjim školama dobiva se povezanost svrhovitog volonterskog rada s učenjem, osobnim razvojem i razvojem osjećaja građanske odgovornosti (...) Društveno korisno učenje omogućuje učenicima i studentima da steknu dublje razumijevanje ciljeva nastavnih predmeta i studija, usvoje nova znanja, vještine, osjećaj osobne odgovornosti te građanske aktivnosti. DKU ojačava vezu društvene zajednice i sveučilišta pružajući mogućnost ujedinjavanja ciljeva djelovanja u zajednici s ciljevima učenja, a aktivnosti studenata i učenika u zajednici rezultiraju pozitivnim promjenama u zajednici."

NACIONALNI PROGRAM ZA MLADE 2009. - 2013.

"Ovaj je model učenja organiziran tako da potiče svrhovito i aktivno sudjelovanje studenata (u projektima osmišljenima u suradnji s predstavnicima organizacija i ustanova) u lokalnoj zajednici. Osim što potiče usvajanje ishoda učenja vezanih uz sadržaj kolegija, model utječe i na razvoj znanja i vještina studenata za bolje razumijevanje potreba i problema zajednice te njihovo aktivnije civilno zalaganje u zajednici u kojoj žive i u kojoj će sutra profesionalno djelovati. Srž modela leži upravo u učenju koje se stječe iskustvom i aktivnošću studenata, odnosno njihovim zalaganjem u zajednici."

ĆULUM i LEDIĆ. (2009) "Učenje zalaganjem u zajednici – integracija visokoškolske nastave i zajednice u procesu obrazovanja društveno odgovornih i aktivnih građana"

"Društveno korisno učenje (...) je nastavna metoda kojom studenti strukturirano znanje i vještine stečene na akademskom kolegiju primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava neki konkretan društveni problem, s ciljem obogaćivanja procesa usvajanja znanja kroz kritičko promišljanje o složenim uzrocima društvenih problema i međusobnu suradnju na zajedničkom projektu."

MIKELIĆ PRERADOVIĆ (2009) "Učenjem do društva znanja: Teorija i praksa društveno korisnog učenja"

ANALIZA RAZVOJA I IMPLEMENTACIJE METODOLOGIJE DKU NA KARLOVAČKOM VELEUČILIŠTU

Svrha provedbe analize je istražiti i preporučiti posebnosti provedbe društveno korisnog učenja u manjim sredinama, mogućnosti za uključivanje i djelovanje studenata kroz mentorske programe društveno korisnog učenja te uvidima doprinijeti razvoju i provedbi mentorskih programa kao i poticanju studenta da društveno djeluju kroz aktivizam koji ima dugoročan i pozitivan učinak u zajednici. Zadaci su analize stoga raspoznati i ustvrditi indikatore uspješnosti provedbe projekta kao i prepoznati uvjete, izazove i posebnosti relevantne za uspješno uvođenje i provedbu društveno korisnog učenja u visokoškolskim obrazovnim institucijama u manjim sredinama,

INTERVJU

Dopunu analize čini kvalitativno istraživanje u sklopu kojeg se provode etnografske metode istraživanja, a kao glavni istraživački instrument koristi se intervju. Intervjuirati će se bitne dionike za uvođenje metodologije društveno korisnog učenja. Naglasak je stavljen na identificiranje, razumijevanje, artikuliranje i adresiranje uvjeta, izazova i posebnosti provedbe društveno korisnog učenja u visookobrazovnoj ustanovi u manjoj sredini, sa specifičnim fokusom na karlovački kontekst.

ANKETE

Temeljni segment analize čini kvantitativno istraživanje. Provodi se statističko istraživanje, a kao glavni istraživački instrument koristi se anketa. Anketom se istražuje informiranost studenata o društveno korisnom učenju, motivacija i spremnost na rad za zajednicu i poznavanje civilnog sektora. Anketirat će se prigodni uzorak studenata 3. godine preddiplomskog stručnog studija Ugostiteljstva na Veleučilištu u Karlovcu, polaznike kolegija "Turističko vrednovanje kulturne baštine" u akademskoj godini 2018./2019. i 2019./2020.